Villahemförsäkring

En villahemförsäkring är en kombinerad försäkring där villaförsäkringen omfattar din byggnad/-er och hemförsäkringen omfattar lösöre, ansvar, rättsskydd, reseskydd mm.