Barnförsäkring

Barnen har det sämsta försäkringsskyddet. Eftersom de inte har åldern inne för att arbeta, har de heller inte kunnat skaffa sig det försäkringsskydd som en vuxen har. Barnen har inte haft någon inkomst som ger några förmåner i det allmänna välfärdssystemet eller genom de kollektivavtalade försäkringarna på arbetsmarknaden. 

Barnförsäkringarna ger ett ekonomiskt skydd om barnet blir invalidiserat. Invaliditeten bedöms ur medicinsk synpunkt, men också ur ekonomisk, dvs barnets möjligheter att arbeta i vuxen ålder. Försäkringsbeloppet från en Barnförsäkring betalas ut när invaliditeten kan bedömas. Sjukdom är den vanligaste orsaken till invaliditet bland barn, men försäkringen gäller också olycksfall. Den fungerar i princip som en sjuk- och olycksfallsförsäkring för en vuxen.