Olycksfallsförsäkring

Den är en ekonomisk hjälp när du drabbas av en olycka. Den ger dig ersättning för de kostnader du har i samband med olyckan, (skadade kläder, resor osv). Men olycksfallsförsäkringen är främst viktig om du på grund av olyckan blir invalidiserad. Skadans storlek avgör hur stor ersättning du får.