Tjänstepension

Tjänstepensionen är pengar som företaget sparar åt dig, utöver din lön. Med en bra tjänstepension tjänar du betydligt mer på lång sikt än den lön du får in på kontot varje månad.

Din arbetsgivare får sätta av så mycket som 35 procent av din lön, eller maximalt 10 prisbasbelopp (455 000 kr år 2018) till din tjänstepension under ett år.

När företaget sparar till din tjänstepension betalar man särskild löneskatt (24,26 procent) istället för arbetsgivaravgift (31,42 procent) på pengarna. Du betalar inkomstsskatt först när du tar ut pengarna som pensionär.